club reglement :

1. Rechtsvorm :

Onze fietsclub "De Swaenefietsers" is een feitelijke vereniging.

Wij hebben als vereniging geen bezit, geen eigendom, geen onroerende goederen, geen

legaten (erfenissen), etc ... Om die redenen is een feitelijke vereniging voor onze club voldoende.

2. Bestuur

Het bestuur vergadert op regelmatige basis en heeft hierbij de leiding over de vereniging.

Zij beslist, in het belang van de club, over o.a. :

- fiets- en activiteitenkalender

- huishoudelijk reglement

- vaststelling bedrag lidgeld en fietskledij

- activiteiten om de financiële middelen van de club op peil te houden

- aanwerving en uitsluiting van leden

3. Leden :

Iedereen die door het bestuur wordt aanvaard, kan lid worden, mits betaling van het jaarlijkse lidgeld.

Minderjarigen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders en kunnen meefietsen onder
begeleiding van een ouder of volwassene.

Iemand die twijfelt om lid te worden, mag ter kennismaking 5 proefritten meerijden. Nadien moet

hij / zij beslissen om zich al dan niet bij de club aan te sluiten.
Tijdens deze proefritten is hij / zij niet verzekerd via de club.

4. Lidgeld & Verzekering :

4.1 Lidgeld :

Het lidgeld wordt elk jaar door het bestuur bepaald en wordt tijdig aan de leden bekend gemaakt.

Het kan ook gestort worden op het rekeningnummer van de club BE98 1030 4140 2193 met vermelding van
"lidgeld jaartal + naam".

Leden die hun lidmaatschap wensen te vernieuwen doen dit voor aanvang van het nieuwe fietsseizoen.
Bij gebreke van betaling van het lidgeld wordt er vanuit gegaan dat stilzwijgend wordt afgezien van verder lidmaatschap.

Door betaling van het lidgeld verklaart ieder lid zich akkoord met ons huishoudelijk reglement en dit

ook steeds te zullen naleven.

Elk nieuw lid krijgt een exemplaar van dit huishoudelijk reglement, of van de laatst bijgewerkte versie.

Deze kan je ook altijd terugvinden op onze website. ( www.swaenefietsers.be )

4.2 Verzekering als lid :

Alle leden worden gevraagd lid te zijn, of te worden, bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) of bij de Cycling Vlaanderen (CV)

 Het lidmaatschap gaat hem vooral om de verzekering.

Kort samengevat geldt deze verzekering 24 op 24 uur, in binnen- en buitenland, zowel individueel als in groep en dekt ze lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Je kan ze

individueel afsluiten of voor het ganse gezin, er is geen specifieke fietskledij of sportfiets vereist.

Naast het fietsen zijn ook nog andere sporten verzekerd. Bovendien geniet je van pechverhelping,

korting bij georganiseerde toertochten en kan je via je ziekenfonds je lidmaatschap geheel of

gedeeltelijk terugbetaald krijgen, enz ...

Alle info en voorwaarden kan je nalezen op de website van beide sportfederaties.

Elk lid verklaart zich akkoord het lidgeld/verzekering jaarlijks aan de federatie (VWB of CV) te

betalen.

4.3 Verzekering als club :

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen.

5. Kledij :

5.1 Algemeen :

Onze fietskledij is van het merk "Bioracer", onze clubkleuren zijn zwart, rood en wit.

De huidige sponsorovereenkomst voorziet dat de clubkledij gedurende 5 opeenvolgende jaren behouden blijft.
 De jaren in welke er in principe nieuwe kledij wordt voorzien zijn 2020 - 2025- 2030 - enz ...

Tijdens de door de club georganiseerde maandagavond- en andere ritten worden de leden geacht steeds volledig in  clubuitrusting te fietsen.

Dit om :

- het groepsgevoel en de herkenbaarheid als club te bevorderen

- respect te tonen tegenover de sponsors die een bijdrage leveren voor het plaatsen van hun naam op de kledij en het ons als club mogelijk maken fietskleding aan te bieden aan haar leden.

5.2 Basispakket :

Elk nieuw lid wordt gevraagd een basispakket fietskledij aan te schaffen.

Het pakket bestaat uit : 1 trui met lange mouwen, 1 trui met korte mouwen, 1 korte broek.

De samenstelling van dit pakket kan niet worden gewijzigd.

Indien gewenst, kunnen meerdere stuks of andere kleding (lange broek, windstopper, enz ...) bijbesteld worden.
Dit  alles tegen de voordelige clubprijzen bedongen bij onze kledingfabrikant.

5.3 Nabestelling

Op bepaalde tijdstippen, tijdens het fietsseizoen, kan men kledij bijbestellen.

Alle leden zullen tijdig een bericht ontvangen wanneer het moment om te bestellen er aan komt.

Nabestellingen gebeuren eveneens aan dezelfde voordelige clubprijzen bij onze leverancier Bioracer.

Alle bestellingen bij Bioracer worden enkel en alleen door onze kledingverantwoordelijke geplaatst

Aan de leden wordt gevraagd de betaling van de kledij op voorhand over te schrijven op het

bankrekeningnummer van de Swaenefietsers.

Bestellingen worden pas geplaatst na betaling. Op deze manier tracht de club de voorraad reservekledij beperkt te houden.

6. De ritten :

6.1 Algemeen :

Ons moto is "Samen uit, Samen thuis", d.w.z. we vertrekken in groep en komen aan in groep.

We fietsen op een zo veilig mogelijke manier met het nodige respect voor de wegcode en andere

weggebruikers.
Bij pech of moeilijkheden onderweg wordt er steeds op elkaar gewacht. Na elke rit eten en drinken we samen nog iets in ons clublokaal, want ook het sociale aspect vinden we belangrijk.

Het dragen van een fietshelm is steeds verplicht. Elektrische fietsen of hulpmiddelen worden niet

toegelaten.

Uit respect voor het milieu gooien we geen afval op de weg.

Elk lid wordt geacht in een dermate lichamelijke conditie te verkeren dat hij de voorziene

sportbeoefening op een gezonde en verantwoorde manier kan uitoefenen.

6.2 Seizoen

Het fietsseizoen start eind maart wanneer het zomeruur in voege treedt en eindigt eind september, voor de maandagritten.
De zaterdagritten starten vanaf de openingsrit op de eerste zaterdag van de maand maart en eindigd zolang het weer het toelaat, telkens start om 9 uur aan het lokaal.

6.2.1 Wekelijkse ritten :

Tijdens het fietsseizoen rijden we iedere maandagavond en zaterdaggochtend, tenzij de weersomstandigheden er anders over beslissen.

We vertrekken om 18u15 aan ons clublokaal café De Swaene, Dorpsstraat 99 op de markt in Leffinge.

We fietsen een afstand tussen de 60 en 80 km (afhankelijk van het invallen van de duisternis), de

gemiddelde snelheid ligt tussen de 29-31km/u.

De zaterdagritten starten vanaf de openingsrit op de eerste zaterdag van de maand maart en eindigd zolang het weer het toelaat, telkens start om 9 uur aan het lokaal. 
De afstand en snelheid wordt vooraf afgesproken.

6.2.2 Andere ritten en fietsweekend :

Naast de wekelijkse ritten, organiseren we tijdens het seizoen ook een aantal langere ritten (XL-ritten).

Deze gaan normaal door in een weekend of op een feestdag. Het parcours van deze ritten wordt vooraf uitgestippeld zodat iedereen weet naar waar en hoe ver we fietsen.

Verder trachten we ook één keer per seizoen een fietsweekend in te plannen.

Voor de start van het seizoen worden alle leden via mail of nieuwsbrief op de hoogte gebracht wanneer de extra ritten en het fietsweekend zullen doorgaan. Zo kan elk lid deze tijdig inplannen in zijn agenda.

7. Financiële inkomsten

Elk jaar organiseert onze club evenementen en activiteiten. De bedoeling hiervan is om onze club

financieel gezond te houden.

Daarom wordt van ieder lid de nodige inzet verwacht bij de organisatie hiervan, gaande van het zoeken van één of meerdere sponsors tot het meehelpen bij evenementen.

De activiteitenkalender wordt aan alle leden meegedeeld via mail of nieuwsbrief. Ook op onze website zullen deze events terug te vinden zijn.

8. Informatie en communicatie

De website van onze club is toegankelijk via www.swaenefietsers.be.

Hierop is volgende informatie terug te vinden : nieuws en ritverslagen, foto's, clubreglement,

ledenbestand, enz ...
Persoonlijke gegevens van onze leden worden om privacy-redenen niet openbaar gemaakt.

Verder ontvangen alle leden op regelmatige basis via email een nieuwsbrief met tips en info over

aanstaande activiteiten, extra ritten, nabestelling fietskledij enz ...

Ook handig is onze facebookgroep "De Swaenefietsers". Hierin worden de laatste afspraken gemaakt

voor de eerstvolgende rit.

9. Slot

Dit reglement is beschikbaar op onze website en kan worden aangepast door het bestuur. Suggesties in verband met dit huishoudelijk reglement zijn trouwens altijd welkom.

In geval van wijziging wordt dit aan de leden kenbaar gemaakt via mail of website.

Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op de bestuurdersvergadering van 07/11/2018 en vervangt alle voorgaande versies.

Het bestuur wenst iedereen een sportief en ongeval vrij seizoen toe !

Informatie en diensten voor bewoners

Klik hier en begin te typen. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore.
 

Gemeenteraad

Klik hier en begin te typen. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.

 

Onderwijs

Klik hier en begin te typen. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.

Belastinggids

Klik hier en begin te typen. Veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo.

 

Afvalverwijdering

Klik hier en begin te typen. Voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem.

Energierekeningen

Klik hier en begin te typen. Ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.

 

Uw Gemeente

Klik hier en begin te typen. Adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt.